Utbildning upptar en stor del av verksamheten inom spindelfin ab. Det finns få saker som är så utvecklande som att hålla utbildning. Och det finns få sätt som är så bra för att säkerställa kompetensen.

En röd tråd genom kurserna är att söka svaret på den grundläggande frågan: Varför? Det är svårt att svara på frågorna: När?, var? och hur? om man inte vet varför.