Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av fysisk säkerhet. För både privat och offentlig verksamhet. Utgångspunkten är att entreprenören är den som är bäst skickad att detaljprojektera och mest lämpad att ta ansvaret för projekteringen. Således förordas totalentreprenad.

Allt för ofta görs upphandlingar med kraven hämtade ur en orealistisk önskelista som i kombination saknar förankring i på marknaden befintliga säkerhetssystem. I stället för att erbjuda sitt bästa förslag, tvingas entreprenören lägga stor del av energin vid anbudsgivning på att pussla ihop mindre lyckade kompromisser eller hopsnickrade nödlösningar för att uppfylla skall-kraven.

En lämplig arbetsmetod är att ställa höga krav på entreprenörens kompetens, certifikat, resurser och tillgänglighet och upprätta funktionskrav på säkerhetssystemet i stället för detaljerade tekniska lösningar.