I konsultrollen kan spindelfin ab hjälpa till med allt från att vara ett bollplank i enskilda säkerhetsfrågor, till att vara projektledare för upphandling eller installation av en komplex säkerhetslösning. Säkerhetstänkandet präglas av funktionell helhetssyn, där både teknik och människor finns med i bilden. Och så naturligtvis ekonomin: Det är inte särskilt svårt att projektera en säkerhetslösning om man inte behöver ta hänsyn till ekonomin - svårigheten ligger i att projektera en balanserad säkerhetslösning med motiverade investeringar. De flesta säkerhetsinvesteringar syftar till att skydda sig ekonomiskt. Då är det lämpligt att även säkerhetsinvesteringen är ekonomisk. Hänsyn är en viktig ingrediens i en säkerhetsfunktion. Det kan vara hänsyn till nyss nämnda ekonomi, men det kan framför allt vara hänsyn till verksamhetens behov, medarbetarnas trivsel och användarnas kunskap, kompetens och engagemang.